FISKARNA

19 feb­ru­a­ri–20 mars

Plaza Kvinna - - ASTRO / MARS -

Upp­märk­sam­ma and­ras be­gräns­ning­ar in­nan du ger dig i kast med ett sam­ar­be­te. Ny­må­nen den 17:e pas­sar per­fekt för nystart kring häl­sa, kär­lek och per­son­li­ga in­tres­sen. Vå­ga ut­ma­na gam­la och in­van­da fö­re­ställ­ning­ar. Din topp: 6, 11. Ligg lågt: 2, 7. Må­na­dens råd: Låt krav och måsten bli till lust och ny­fi­ken­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.