Pa­tri­cia Man­fi­eld

Plaza Kvinna - - INNEHALL -

Ga­tan är en ca­t­walk för it-tje­jen Pa­tri­cia Man­fi­eld. Hon vi­sar oss att mo­de­reg­ler är till för att bry­tas ge­nom att ex­em­pel­vis mat­cha en piké­trö­ja med ett par lår­höga lack­stöv­lar, el­ler att bä­ra glam­mi­ga pal­jett­klän­ning­ar till var­dags. Låt dig in­spi­re­ras av hen­nes kvinn­li­ga stil med ex­tra at­ti­tyd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.