favoriter Skön­hets­re­dak­tö­rens val

Skön­hets­re­dak­tör Su­san­ne Bar­ne­kow in­spi­re­ras av Ver­sa­ces fest­li­ga beau­ty­look med in­slag av brons och guld.

Plaza Kvinna - - INNEHALL -

Bör­ja med att ap­pli­ce­ra en halv­matt bas­pro­dukt över he­la an­sik­tet, gär­na med en fuk­tad ma­ke­up­svamp. Fly­tan­de founda­tion, #faux­fil­ter founda­tion, 415 kr, Hu­da Beau­ty.

Lägg en brun­to­nad ögon­skug­ga på ögon­loc­ken, och to­na den upp­åt och ut­åt för den rät­ta cat eye-for­men. Ap­pli­ce­ra se­dan en guld­fär­gad skug­ga i ögonvrån och un­der ögat. Ögon­skugg­spa­lett, Lust in­to the night, 110 kr, Sle­ek.

Av­slu­ta ögon­ma­ke­u­pen ge­nom att må­la på ett el­ler två la­ger ma­sca­ra. Ve­gansk ma­sca­ra, Lash Dan­ce, 309 kr, Smith & Cult.

Ar­be­ta för­sik­tigt fram an­sik­tets kon­tu­rer ge­nom att bors­ta en skim­ran­de bron­zer över kin­der­na – an­vänd gär­na en stor bors­te. Skim­ran­de bron­zer, Choco­la­te Gold Bron­zer, 315 kr, Too Fa­ced.

Av­slu­ta med att må­la läp­par­na med ett ljust brunt el­ler ro­sa läpp­glans. Läpp­glans, L’Ab­so­lu Gloss Cream, 275 kr, Lan­cô­me.

Top­pa loo­ken med ett par lyx­i­ga ör­häng­en för en glam­mig fest­stil! Ör­häng­en i guld­plä­te­rat sil­ver, 1 445 kr, Ra­ven Jewels.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.