Chefre­dak­tö­rens val

Plaza Kvinna - - INNEHALL -

Chefre­dak­tör Em­ma Da­ni­els­son mix­ar gär­na oli­ka möns­ter och sti­lar i vår.

01 I vår ska vi mixa vilt bland bå­de möns­ter och sti­lar. Jag häm­tar in­spi­ra­tion från BikBoks vår­kam­panj och bär min ro­man­tis­ka vo­lang­kjol med snea­kers och t-shirt.

02

Den här ran­di­ga trö­jan pas­sar per­fekt till ett par klas­sis­ka blå­jeans, men var­för in­te pro­va nå­got nytt och bä­ra den med en blom­mig kjol? 2 199 kr, Baum und Pfer­dgar­ten.

03

När det gäl­ler sol­glas­ö­gon fö­re­drar jag klas­si­ker, som de här fläc­ki­ga pi­lot­bå­gar­na. 1 945 kr, Mi­chael Kors.

04

En här­ligt färg­stark sjal vill jag kny­ta i hal­sen el­ler runt handtaget på mi­na väs­kor. 750 kr, Uterqüe.

05

I som­mar mat­char jag den här snyg­ga kjo­len med ba­ra ben och san­da­ler, och in­nan vär­men an­län­der bär jag den över ett par jeans. 399 kr, El­los.

06

Jag har haft ögo­nen på den här ring­en en läng­re tid. Den maf­fi­ga mo­del­len och den vack­ra struk­tu­ren fick mig ge­nast på fall! 1 099 kr, Dyr­berg/Kern.

01

02

04

05

03

Ett maf­figt smyc­ke kan sät­ta to­nen för en hel out­fit. Själv bär jag gär­na fle­ra sto­ra smyc­ken till­sam­mans! 06

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.