De se­nas­te ny­he­ter­na in­om trä­ning och hälsa

Plaza Kvinna - - INNEHALL -

För tred­je sä­song­en i rad sam­ar­be­tar Tom­my Hil­fi­ger med su­per­mo­del­len Gi­gi Ha­did, och spor­tigt är led­or­det för vå­rens kol­lek­tion. Här hit­tar du bland an­nat vind­jac­kor, snea­kers, ryggsäc­kar och bad­klä­der – allt i en mo­dern, gra­fisk och färg­stark tapp­ning. Vi ser fram emot fler sä­song­er av det lyc­ka­de de­sign­sam­ar­be­tet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.