Om­slag

Plaza Kvinna - - INNEHALL -

Ai­no Jawo och Caroline Hjelt Fo­to­graf: Sand­ra My­hr­berg Sty­list: Jen­ni­fer Winston Hår: Lin­da Sun­dqvist/Agent Bau­er Ma­ke­up: Mo­mo Sa­bah Sty­list as­si­stent: Kaj­sa Svens­son Klä­der: Caroline: Ka­vaj, 1 950 kr, och byx­or, 1 250 kr, & Ot­her Sto­ri­es. Ör­häng­en, 2 599 kr, och ring­ar, 1 699 kr–3 999 kr, FESWA. Ring med svart Spi­nell, 2 995 kr, Em­ma Is­ra­els­son. Ai­no: Ka­vaj, 1 750 kr, och byx­or, 990 kr, Ar­ket. Ör­häng­en, 1 199 kr, IOAKU. Ring­ar, 2 899 kr/st, KSV Jewel­le­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.