Fa­vo­rit i re­pris

Plaza Kvinna - - SPANING/ HALSA -

I år är det fem år se­dan Adi­das lan­se­ra­de BOOST-tek­no­lo­gin, och det fi­rar de ge­nom att sät­ta ny de­sign på någ­ra av si­na mest po­pu­lä­ra lö­par­s­kor. Nu pre­sen­te­rar de bland an­nat se­ri­en UltraBOOST i fle­ra nya ut­se­en­den och fär­ger, där man har be­hål­lit det bästa från ti­di­ga­re mo­del­ler och kom­bi­ne­rat det med sin ny­as­te och mest avan­ce­ra­de tek­no­lo­gi.

Snea­kers, UltraBOOST, 1 799 kr, Adi­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.