shop­pa här

Plaza Kvinna - - RESOR -

ki­osk Ing­ólfs­stræ­ti 6

Den som vill ut­fors­ka den lo­ka­la mo­desce­nen kan svänga för­bi bu­ti­ken Ki­osk, som ägs av fy­ra is­länds­ka de­sig­ners som al­la tu­ras om att job­ba i bu­ti­ken. Du kan allt­så själv pas­sa på att stäl­la frå­gor till den de­sig­ner som ska­pat plag­gen du hand­lar. Här hit­tar du allt ifrån stic­ka­de trö­jor och vack­ra smyc­ken till färg­star­ka klän­ning­ar och bad­klä­der i ori­gi­nell de­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.