Shop­pa Här

Plaza Kvinna - - RESOR -

Bel­g­ra­de De­sign District Cu­mi­ce­vo’ so­ka­ce

Ett över­gi­vet shop­ping­cen­ter i mit­ten av Bel­grad har bli­vit en sam­lings­plats för hip­pa de­sign­bu­ti­ker, gal­le­ri­er och kon­cept­bu­ti­ker för bå­de nya, unga de­sig­ners och re­dan eta­ble­ra­de namn. Den fö­re det­ta spöksta­den är nu fylld med liv, och här finner du su­ve­rän lo­kal shop­ping i en spän­nan­de mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.