Unik ke ra­mik

Plaza Kvinna - - INTERIOR -

Keramik och skulp­tu­rer i ovän­ta­de for­mer är en stark trend som blir än­nu mer po­pu­lär un­der 2018. Nu har du al­la möj­lig­he­ter att hit­ta ett unikt ob­jekt för just ditt hem, gär­na upp­ställt på en pi­e­de­stal så det ge­nast ham­nar i blickfånget.

Va­ser i gla­se­rad ter­ra­kot­ta, från 490 kr, Ar­til­le­ri­et.

Ljus­sta­kar i sten­gods, från 1 090 kr, Odem Ate­li­er.

Ke­ra­mik­vas, 18 500 kr, Ma­rie Beck­man.

Vas i sten­gods, 3 500 kr, Tufva De­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.