Bei­ge & brun bas

Plaza Kvinna - - INTERIOR -

Bei­ge och brunt har er­satt vå­ra äls­ka­de grå ny­an­ser, och kom­mer un­der året att fort­sät­ta spe­la en vik­tig roll när det gäl­ler färg­val. Det är nu des­sa sub­ti­la och ele­gan­ta ku­lö­rer som får ut­gö­ra ba­sen i vå­ra hem.

Stol, 2 695 kr, Mu­u­to.

Bords­spe­gel, 1 399 kr, Mu­u­to.

Soffbord, pris vid för­frå­gan, Karak­ter Copenhagen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.