bak om Ku­li sser­na

Plaza Kvinna - - BAKOM KULISSERNA -

Häng med oss ba­kom ku­lis­ser­na och se vad vi på Pla­za Kvin­nas re­dak­tion har haft för oss den se­nas­te ti­den.

Vi över­ras­ka­des med här­lig fru­kost från Rys­ka Pos­ten på kon­to­ret.

Ico­na Pop plå­tas för om­slag och in­ter­vju som du kan lä­sa på si­dan 44.

Le­vi’s Ma­de & Craf­ted vi­sa­de upp sin fi­na vår­kol­lek­tion.

Fo­to­au­to­ma­ten var ett upp­skat­tat in­slag på vårt lä­sar event med Za­lan­do.

Think pink! Vårt ro­sa mo­des­til­le­ben på si­dan 72 in the ma­king.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.