Wall of art

Plaza Kvinna - - JUST NU/ SPANING -

ge­nom Att by­ta ut

di­na tav­lor kan du en­kelt ge ditt hem en ma­ke­o­ver, ut­an att nöd­vän­digt­vis bli ru­i­ne­rad på kup­pen. På den di­gi­ta­la platt­for­men Wall of Art hit­tar du pos­ters från 30 ut­val­da kre­a­tö­rer, som säl­jer si­na fo­to­gra­fi­er, il­lust­ra­tio­ner, mål­ning­ar och gra­fisk de­sign som art prints. Ba­kom sats­ning­en står pa­ret An­ni­ka Hult­gren och Nick­las Claes­son, som vill hjäl­pa konst­nä­rer att nå ut till en bre­da­re publik. På saj­ten kan du även med hjälp av ett di­gi­talt bild­verk­tyg kom­bi­ne­ra af­fi­scher i en mängd oli­ka konst­sti­lar för att skapa din uni­ka ta­vel­vägg.

Art print, från 229 kr, Ma­ria Le­i­no­nen/Wall of art.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.