LYX­IG HÅRRITUAL

Plaza Kvinna - - SKONHET/ NYHETER -

Det är ex­per­ti­sen in­om hud­vård som fått lig­ga till grund för den här nya ex­klu­si­va hår­vårds­lin­jen som fo­ku­se­rar på att stär­ka hår­bot­ten och hår­fib­rer­na. De väl­dof­tan­de pro­duk­ter­na är un­der­ba­ra att an­vän­da, och vi vill tip­sa li­te ex­tra om hår­ol­jan som är ren ma­gi för tor­ra läng­der. Hair Ri­tu­el by Sis­ley, 580 kr–1570 kr, Sis­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.