MR SMITH Dry Sham­poo

Plaza Kvinna - - SKONHET/ NYHETER -

Vi ba­ra äls­kar den snyg­ga och stil­re­na flas­kan! Spray­funk­tio­nen ger bra pro­dukt­för­del­ning och re­sul­ta­tet blir lätt och fräscht ut­an att kän­nas strävt el­ler ”dam­migt”. En top­pen­pro­dukt helt en­kelt. Det nå­got höga pri­set är det en­da vi skul­le kun­na an­mär­ka på. Pris: 285 kr/206 ml. Be­tyg: 4,5/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.