fun fact

Plaza Kvinna - - TRANING -

Trä­ning i Vir­tu­al Reality är på fram­fart. På SATS Stu­re­plan i Stock­holm er­bju­der man ex­em­pel­vis det vir­tu­el­la spin­ning­pas­set THE TRIP, där du möts av fan­tas­tis­ka vy­er då du cyklar ge­nom oli­ka di­gi­ta­la värl­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.