04

Plaza Kvinna - - MODE/ SHOPPING -

Handkar­vat soffbord i so­lid ma­hog­ny – sub­tilt och ele­gant. Ex­klu­sivt, men låg­mält. En rik­tig dyr­grip, men dröm­ma kan man all­tid gö­ra! 125 060 kr, Lil­jencrantz De­sign

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.