De se­nas­te ny­he­ter­na in­om trä­ning och hälsa

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

Eme­lie Fors­berg är världs­mäs­ta­re i bergs­löp­ning och ak­tu­ell med nya boken Sky Run­ner, som hand­lar om driv­kraft, livs­fi­lo­so­fi och upp­le­vel­se­rik löp­trä­ning. ”Spring långt. Spring kort. Spring fort. Spring lång­samt. Men spring ald­rig ifrån gläd­jen i att springa”, skri­ver hon i boken. Här de­lar hon med sig av si­na tre bäs­ta tips för att hit­ta det rät­ta löp­ste­get.

För­sök hål­la en naturlig po­si­tion i bäc­ke­net. Lu­ta in­te bäc­ke­net bak­åt, men lu­ta det in­te hel­ler fram­åt.

Var no­ga med att ha en rak och av­slapp­nad rygg och tänk på att slapp­na av i ax­lar­na.

An­vänd ar­mar­na. Med bra arm­pend­ling är det lät­ta­re att få till löp­ste­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.