BUTTERFLY

Fjä­ri­len är en sym­bol för lyc­ka, kär­lek och fri­het. Fjä­ri­len finns i ör­häng­en och häng­en för ked­jar. Kom­bi­ne­ra ör­häng­en med din fa­vo­rit ber­lock och ska­pa din per­son­li­ga look.

Plaza Kvinna - - JUST NU / TREND -

ÅTERFÖRSÄLJARE:

JUV. HUGO NILS­SON, Mal­mö · JUV. SUNDELIUS, Lund · ATELJE BERN, Lands­kro­na · JUV. CARL HOFF, Helsing­borg · LYXXA, Ödåk­ra · FANCY GULD & JUV., Äng­el­holm · GEORGES GULD, Karls­kro­na · GEORGES GULD, Kal­mar JUV. ANDERSONS GULD & UR, Väs­ter­vik · MÅRTENSSONS, Halm­stad · SMYC­KA HAL­LAR­NA, Halm­stad · JUV. WRANGES, Gö­te­borg · JARL SANDIN, Gö­te­borg · NK DETAILS, Gö­te­borg · SMYC­KA STENHEDE, Stenungsund GULD & SILVERDESIGN, Karl­stad · IDEGULD, Borås · AUGUST PETTERSON & SON, Gisla­ved · HELLSTRÖMS GULD, Stock­holm · ELMBLADS GULD, Stock­holm · SMYC­KA SVEAVÄGEN, Stock­holm · SMYC­KA MALL OF

SCANDINAVIA, Sol­na · SMYC­KA SOLLENTUNA, Sollentuna

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.