Mi­ni­test: Skim­ran­de bron­zers

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / NYHETER -

CIATÉ LON­DON Bam­boo Bron­zerh

En sil­kes­len for­mu­la som in­te läm­nar någ­ra som helst dam­mi­ga res­ter. Ger en vac­ker bron­zing­ef­fekt med fin lys­ter, även om vi ha­de öns­kat en nå­got mer skim­ran­de ef­fekt. Ett stort plus för den otro­ligt snyg­ga och smi­di­ga do­san i rosé­guld som pryds av stjär­nor. Pris: 299 kr. Be­tyg: 4,5/5

OFRA Cos­me­tics Bron­zer Ame­ri­ca­no

Ger en snygg bron­zing­ef­fekt med ett jämnt och vac­kert skim­mer. Det som drar ned be­ty­get är att det ”dam­mar” en hel del när man dra­git bors­ten ge­nom pudret samt att do­sans spe­gel är pla­ce­rad un­der pro­duk­ten vilket gör att den är aning­en mer svår­ma­nö­vre­rad. Pris: 329 kr. Be­tyg: 3,5/5

ISADORA Fa­ce Glow Bron­zing Whe­el

Ett fan­tas­tiskt snyggt bron­zing­pu­der som er­bju­der fem oli­ka ny­an­ser, lika fi­na att an­vän­da till­sam­mans som se­pa­rat. Ger en vac­ker bron­zing­ef­fekt med ett fint och jämnt skim­mer. Det en­da som drar ned be­ty­get från full pott är att vi öns­kar oss en spe­gel i do­san. Pris: 229 kr. Be­tyg: 4/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.