Sim­ma dig stark

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

I vän­tan på att havs­vatt­net

värms upp tar vi gär­na någ­ra läng­der i bas­säng­en. Sim­ning trä­nar upp bå­de din styr­ka och din kon­di­tion sam­ti­digt som det sti­mu­le­rar till­väx­ten av nya hjärn­cel­ler i den del av hjär­nan som han­te­rar stress. Vi av­ver­kar helst näs­ta sim­pass i den här snyg­ga bad­dräk­ten från Ac­ne Stu­di­os.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.