Mo­de­re­dak­tö­rens val

Plaza Kvinna - - CONTENTS - Jen­ni­fer Winston Mo­de­re­dak­tör

Jag fin­ner in­spi­ra­tion i Ed­ward

Ru­schas fo­to­gra­fi Pool #7 från 1968 med ros­ti­ga to­ner och blåa ny­an­ser samt Jac­que­mus vin­ter­kam­panj med en na­ken om­fam­ning på en vild och folk­tom strand. Min an­nars svar­ta skrud byts ut mot en lju­sa­re ne­u­tral färg­pa­lett i takt med att tem­pe­ra­tu­ren sti­ger för ett av­ska­lat och fe­mi­nint in­tryck. Hu­den skäm­mer jag bort med ett ak­ti­ve­ran­de se­rum som mot­ver­kar so­lens skad­li­ga på­ver­kan men ger ett in­ten­sivt och lång­va­rigt re­sul­tat.

01. Ör­häng­en, 750 kr, Cult Gaia. 02. Aro­maes­sence So­lai­re Tan Ac­ti­va­tor Fa­ce Se­rum, 499 kr/15ml, Dec­léor. 03. Bad­dräkt, 2 630 kr, Mat­teau. 04. Vas Ur­na, 1 995 kr, Ma­ri­mek­ko. 05. Sol­glas­ö­gon, 520 kr, Ko­mo­no. 06. San­da­let­ter, 4 060 kr, Ti­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.