From Pa­ris with Lo­ve

Plaza Kvinna - - CONTENTS - Fo­to­graf DANIE LA FER­RO ST YLIST KLA­RA ZETH RAE US

En­kelt, kvinn­ligt och coolt – den evigt chi­ca Pa­ris-sti­len in­spi­re­rar i som­mar och dess smick­ran­de men av­slapp­na­de sil­hu­et­ter le­der vägen. Vac­kert fe­mi­ni­na plagg med mar­ke­rad mid­ja och här­ligt fall mö­ter av­ska­la­de ko­sty­mer i le­di­ga ku­lö­rer. En tid­lös som­mar­stil som i kom­bi­na­tion med de­tal­jer i star­ka fär­ger och klas­sis­ka rän­der blir bå­de av­slapp­nat cool och kvinn­lig ut­an att kän­nas trå­kig. Så Bon­jour Pa­ris, vi är re­do för allt du har att er­bju­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.