Sop­histi­ca­ted Bo­ho

Plaza Kvinna - - CONTENTS - Fo­to­graf LIV FRI­IS LAR­SEN sty­list MA­RIA ANG­E­LO­VA

Vad vo­re en som­mar ut­an bo­he­mis­ka in­flu­en­ser? Den älsk­vär­da och stän­digt åter­kom­man­de bo­ho-sti­len fortsätter att in­spi­re­ra, men istäl­let för den tra­di­tio­nellt mur­ri­ga färgska­lan lå­ter vi bå­de färg och möns­ter ta plats. Gyl­len­brun sand, sve­pan­de läng­der, sol­kysst hy och flir­ti­ga vo­lang­er mö­ter ele­gan­ta bad­klä­der och ex­klu­si­va de­tal­jer. En upp­da­te­rad och mer so­fisti­ke­rad va­ri­ant av en klas­si­ker som ald­rig går ur ti­den.

Klän­ning, 5 445 kr, Han­ne Bloch. Bi­ki­ni­topp, 1 115 kr, tro­sa 975 kr, Va­ni­ty Fair/An­ne­sax. Guld­plä­te­ra­de ör­häng­en, 935 kr, Maa­nes­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.