I got Frills

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

Det är nå­got spe­ci­ellt med ljum­ma vin­dar och blomst­ran­de land­skap. Med som­mar i sik­te in­spi­re­ras vi av den var­ma­re års­ti­den och ad­de­rar mer än gär­na mju­ka och fe­mi­ni­na de­tal­jer i vår stil. Sat­sa på böl­jan­de ro­man­tis­ka läng­der i kom­bi­na­tion med vack­ra vo­lang­er i en färgska­la av sol, vind och vat­ten.

07 01. Topp, 249 kr, H&M. 02. Kjol, 399 kr, An­na Fi­eld/Za­lan­do. 03. Sol­glas­ö­gon, 1 085 kr, Le Specs. 04. Väs­ka, 199 kr, Za­ra. 05. Läpp­glans i ny­an­sen Se­duc­tion, 230 kr, Char­lot­te Til­bu­ry. 06. Ka­vaj, 1 799 kr, Mas­si­mo Dut­ti. 07. Klän­ning, 635 kr, Asos. 08. Pumps, 5 110 kr, Jim­my Choo. 09. Ör­häng­en, 229 kr, Za­lan­do.

01 05

06

02

04

08

03

09

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.