Ja­pan­di

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

Ja­pan­di är hy­bridtren­den som bå­de speg­lar den mo­der­na käns­lan av skan­di­na­visk de­sign och den tid­lö­sa ele­gan­sen i ja­pansk es­te­tik. Till­sam­mans ska­par de en mi­ni­ma­lis­tisk men varm stil med na­turin­spi­re­ra­de in­slag och vå­ga­de de­tal­jer. Det är in­te svårt att se var­för just des­sa två sti­lar för­e­nats. Med mur­ri­ga ja­pans­ka träslag och om­bo­nad gröns­ka till­sam­mans med jor­di­ga ku­lö­rer och av­ska­la­de re­na de­tal­jer ska­par de till­sam­mans en in­red­ningstrend som san­ner­li­gen fång­at det bäs­ta av två värl­dar.

08

04

05

06

01

07

03

02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.