Li­sa och ta­ra ger oss de mest po­pu­lä­ra doft­no­ter­na

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / INTERVJU -

Mysk är liksom ros, en av de mest miss­för­ståd­da par­fy­mingre­di­en­ser­na bland all­män­he­ten, men väl­digt po­pu­lär hos vå­ra med­lem­mar. Mysk ger en torr söt­ma och ett djup till ci­trus och blom­mor.

Tu­be­ros, på svens­ka ”natt­hy­a­cint” är en väl­digt kraft­full vit blom­ma som verk­li­gen tar plats. Trots sin styr­ka är det barns­ligt lätt att di­rekt äls­ka dess tuggum­mi­doft, gi­vet att den är rätt ba­lan­se­rad och in­te för kraf­tig.

Ko­kos, som ju in­te ger dig an­nat än sol, strand och se­mes­ter ut­an slut. Tu­be­ros och ko­kos i kom­bi­na­tion är en full­träff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.