Jump on it!

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

Den per­fek­ta ti­den för ut­om­hus­t­rä­ning är här och hoppre­pet gör än en gång come­back. Låt krop­pen få frisk luft sam­ti­digt som du snabbt får upp flå­set och sät­ter din kon­di­tion på prov. Hopprep­s­trä­ning för­bätt­rar ba­lan­sen och du ut­veck­lar bå­de din kon­cent­ra­tion och din ko­or­di­na­tion. Tänk dä­re­mot på att in­te hop­pa hög­re än någ­ra cen­ti­me­ter och håll arm­bå­gar­na nä­ra krop­pen när du lå­ter hand­le­der­na ve­va. Hopprep, 149 kr, Ca­sall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.