KRÄF­TAN

22 JU­NI–23 JU­LI

Plaza Kvinna - - ASTRO / JUNI -

Ka­os kan ge­nom­sy­ra si­tu­a­tio­ner på job­bet, vil­ket på­ver­kar din pre­sta­tion. Var öp­pen för att läm­na nå­got bakom dig och gör ju­ste­ring­ar som kan ge ökad fri­het och själv­stän­dig­het. Var även öp­pen för ny vän­skap. Din topp: 7, 12. Ligg lågt: 2, 5. Må­na­dens råd: Sätt grän­ser och stå i din egen kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.