VAT­TU­MAN­NEN

21 JA N–18 FEB

Plaza Kvinna - - ASTRO / JUNI -

Du kan stö­ta på mot­stånd i om­värl­den. Sat­sa på för­änd­ring­ar som stäm­mer bätt­re in på di­na be­hov. Det finns risk för att du mås­te ge upp nå­gon i kar­riä­ren som haft stor be­ty­del­se för dig. Se över häl­san och spa­ra på kraf­ter­na. Din topp: 20, 22. Ligg lågt: 3, 30. Må­na­den s råd: Håll dig mo­ti­ve­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.