FIS­KAR­NA

19 FEB–20 MAR s

Plaza Kvinna - - ASTRO / JUNI -

Bra pe­ri­od för fa­mil­je­liv och kre­a­tivt själv­för­verk­li­gan­de. Nö­jen, ro­man­tik och kär­lek kan ta mer ut­rym­me. Full­må­nen ly­ser upp ditt vän­skaps­om­rå­de, vil­ket ger dig pon­dus och upp­märk­sam­het i en grupp­ge­men­skap. Din topp: 7, 11. Ligg lågt: 6, 13. Må­na­den s råd: Pla­ne­ra di­na da­gar och vinn ex­tra tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.