SKOR­PI­O­NEN

24 OKT–22 NOV

Plaza Kvinna - - ASTRO / JUNI -

Räk­na med för­änd­ring i di­na re­la­tio­ner och var öp­pen för nya möj­lig­he­ter till ut­veck­ling. Und­vik att fal­la in i gam­la möns­ter som be­rör fa­mil­jen. Sätt upp mål som du bryr dig om istäl­let för att strä­va ef­ter sa­ker som in­te drar dig fram­åt. Din topp: 7, 11. Ligg lågt: 23, 30. Må­na­dens råd: Lär dig att släp­pa ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.