SKYT­TEN

23 NOV–22 DEC

Plaza Kvinna - - ASTRO / JUNI -

Din in­spi­ra­tion väx­er när du kan pro­va nya idéer och ut­ma­ning­ar, så sök kun­skap i om­rå­den som in­tres­se­rar dig. Bra pe­ri­od för re­sor och stu­di­er. Ny­må­nen den 13:e pas­sar bra för nystart i re­la­tio­ner. Din topp: 16, 26. Ligg lågt: 6, 27. Må­na­dens råd: Uni­ver­sum ger dig allt du be­hö­ver för att lyc­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.