VÅ­GEN

24 SEP–23 OKT

Plaza Kvinna - - ASTRO / JUNI -

Kar­riä­ren står i fo­kus de förs­ta vec­kor­na och en nystart kring ut­bild­ning lig­ger helt rätt. Du kan ut­veck­la go­da re­la­tio­ner till che­fer och få upp­märk­sam­het för di­na go­da egen­ska­per. Se till att ta va­ra på di­na ta­lang­er. Din topp: 12, 16. Ligg lågt: 20, 21. Må­na­den s råd: Se lyc­kan i di­na re­la­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.