Mo­de

Plaza Kvinna - - MODE -

Häng med oss till ett av­slapp­nat och sen­su­ellt Syd­af­ri­ka, ett coolt och le­digt Pa­ris och ett färgspra­kan­de och ele­gant Du­bai. Oav­sett om du spen­de­rar som­ma­ren i ci­ty, på en gyl­len­brun sand­strand, un­der sva­jan­de pal­mer el­ler har ditt livs även­tyr i djung­eln så har vi i det­ta full­ma­ta­de num­mer hit­tat den per­fek­ta som­mar­loo­ken. Gi­vet­vis har vi lagt ex­tra krut på sä­song­ens snyg­gas­te bad­mo­de som du hit­tar på si­dan 102 –107. Låt dig in­spi­re­ras av allt det bäs­ta som­ma­rens tren­der har att er­bju­da och sätt stil på di­na se­mester­bil­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.