ROOFTOP TERRACE

Plaza Kvinna - - SISTA ORDET -

A WINERY. A HO­TEL. AN EXPERIENCE.

Väl­kom­men till The Winery Ho­tel - Sve­ri­ges förs­ta ur­ban winery ho­tel. Med egen vin­pro­duk­tion på ho­tel­let och den eg­na vin­går­den Ter­re­no i Tosca­na ska­pas ett helt nytt sätt att bo, nju­ta och mö­tas med vi­net i fo­kus. All­ting blir bätt­re med ut­sikt. So­len i blic­ken, ba­det i poo­len, sma­ken av vi­net och bri­sen mot hu­den. På vå­ning sex med svind­lan­de ut­sikt över Brunns­vi­ken hit­tar du Rooftop Terrace – en oas för re­kre­a­tion. Här kan du nju­ta av so­len i be­kvä­ma sol­sto­lar, sma­ka vi­net som till­ver­kats på plats och som gäst på ho­tel­let även ta ett dopp i den upp­värm­da poo­len. In­dust­ri­ell ele­gans är led­or­den för den spe­ci­el­la de­sig­nen som för tan­kar­na till en rooftop i New York. Rooftop Terrace är den per­fek­ta plat­sen för att fly var­da­gen för en av­slapp­nan­de dag med sol, bad, gott vin och god mat. Un­der ljum­ma som­mar­kväl­lar flö­dar rosévi­net i tak­ba­ren, fres­tan­de god ita­li­ensk stre­et­food ser­ve­ras och ett fler­tal DJ’s gör stäm­ning­en svårsla­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.