BEAU­TY FA­VO­RI­TER

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / TEST -

När­de t nal­kas se­mester­ti­der och skö­na da­gar i sol­sto­len krävs skön­hets­pro­duk­ters om­vår­dar, skyd­dar och ska­par den där oe­mot­stånd­li­ga som­mar­loo­ken. Vi har där­för ro­tat fram det all­ra bäs­ta ur vår skön­hets­ar­se­nal och pre­sen­te­rar vå­ra per­son­li­ga pro­dukt­hjäl­tar. Bli in­spi­re­rad av allt från eko­lo­gisk hud­vård och färg­gla­da festfa­vo­ri­ter till hög­pre­ste­ran­de sol­skydd och fukt­gi­van­de hår­vårds pro­duk­ter. Kanske hit­tar du någ­ra nya skön­hetsälsk­ling­ar?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.