Just nu

de Se­nas­te ny­he­ter­na in­om kul­tur -& mo­de­värl­den

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Vi tar pul­sen på Ma­ja Fran­cis – sång­ers­kan som är ak­tu­ell med den and­ra de­len av EP:n Cry Ba­by och som pro­kla­me­rar att man ska vå­ga vi­sa sår­bar­het. In­för den an­nal­kan­de se­mestern ra­dar vi upp vå­ra bäs­ta lästips bland äls­ka­de klas­si­ker och ny­fun­na fa­vo­ri­ter. Dess­utom snac­kas det ock­så om årets he­tas­te sko – snea­kern. Hur har dess re­sa sett ut från gru­sig bas­ket­plan till front row? På si­dan 58 hit­tar du sva­ret.

Klän­ning, 2 900 kr, Sti­ne Goya. San­da­let­ter, 2 800 kr, Sti­ne Goya. Strum­pa, 139 kr, Hys­te­ria by Hap­py Socks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.