Van­jas råd

Plaza Kvinna - - KARRIÄR -

Det finns många oli­ka vägar att gå för att bli ut­veck­la­re, allt­i­från långa och kor­ta ut­bild­ning­ar till att lä­ra sig själv ge­nom att ba­ra kas­ta sig in i ett pro­jekt. Ar­bets­gi­va­re bryr sig säl­lan om vil­ken väg du gått för att lä­ra dig och in­te hel­ler hur myc­ket du kan, ut­an sna­ra­re att du är mo­ti­ve­rad och vill lä­ra dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.