Skönhet

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Som­ma­ren är här för att stan­na. I ti­der av ex­tra myc­ket sol är SPF vik­ti­ga­re än nå­gon­sin och vi har där­för valt att läg­ga fo­kus på vå­ra sol­kyss­ta an­sik­ten. På si­dan 117 hit­tar du ett ge­di­get sol­skydds­test, följt av re­dak­tio­nens ut­val­da beau­tyfa­vo­ri­ter, där det skvall­ras om bå­de oslag­ba­ra se­rum och det per­fek­ta läpp­stif­tet. Dess­utom gui­dar vi er bland sä­song­ens he­tas­te dof­ter och ger en steg för steg-gui­de till må­na­dens glitt­ri­ga look.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.