Gör så här

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Ap­pli­ce­ra din founda­tion. med en fuk­tig ma­ke­up­svamp för en håll­bar bas. An­vänd se­dan en val­fri ögon­skug­ga ( gär­na med skim­mer i) bå­de över och un­der ögat. Fo­ku­se­ra på den ytt­re ögonvrån och låt skug­gan gå en bit ut­an­för. Top­pa med en glit­ter­pro­dukt, gär­na i en mat­chan­de ny­ans. Av­slu­ta med ett spar­samt la­ger ma­sca­ra och dut­ta på ett ofär­gat läpp­bal­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.