SI­RI VIKMANS BÄS­TA TIPS OM HUR MAN STAR­TAR SITT EGET BO­LAG

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Gör en sta­bil af­färs­plan och håll dig till den.

Ska­pa din egen nisch.

Ha ett starkt grund­vär­de i bo­la­get.

Om­ge dig med li­ka­sin­na­de som brin­ner för sam­ma sak.

Sat­sa glo­balt re­dan från bör­jan.

Vå­ga hop­pa! Det kom­mer att gå bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.