White No­i­se

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

Löp­ning är ett ef­fek­tivt sätt för krop­pen att ren­sa hjär­nan och han­te­ra stress. Med White No­i­se Col­lec­tion hyl­lar Sauco­ny den ef­fekt av lugn och ef­ter­tänk­sam­het som löp­ning ger och de re­pe­ti­ti­va ljud som får oss att slapp­na av. Kol­lek­tio­nens in­spi­ra­tion hit­tas just i dess namn – White No­i­se – den me­di­cins­ka ter­men för ljud med av­slapp­nan­de ef­fekt, likt ens eget flås och om­giv­ning­ens brus när du är ute och spring­er. Sauco­ny hop­pas på att be­ly­sa den po­si­ti­va på­ver­kan som löp­trä­ning har på men­tal häl­sa. Skor­na finns hos Sta­di­um från den 1 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.