90s Sum­mer Glam

Plaza Kvinna - - SUMMARY - Fo­to­graf Christof­fer Dal­karls sty­list kaj­sa svens­son & jen­ni­fer winston

Ver­sa­ce vi­sar vägen med ar­kiv­looks häm­ta­de di­rekt från 90-ta­let. En hom­mage till grun­da­ren Gi­an­ni Ver­sa­ce, vars stil kän­ne­teck­na­des av glam­mi­ga de­tal­jer, ked­je­mönst­ra­de plagg och kon­tras­te­ran­de fär­ger. Med ett par sto­ra bril­lor, en mid­ja prydd med ett ked­jeskärp och kil­klac­kar av kork är du re­do för en glam­mig som­mar­kväll i sann 90-tal­san­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.