BRONZIG LYSTER

Fus­ka dig fram till en här­ligt sol­kysst lyster i som­mar! Med en high­ligh­ting bron­zer för­stär­ker du brän­nan och ad­de­rar glow ut­an tung ma­ke­up. Pla­za Kvin­na har tes­tat den per­fek­ta pro­duk­ten som får dig att strå­la li­te ex­tra i som­mar!

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / TEST -

High­ligh­ter i ny­an­sen Con­tour Bron­ze, 350 kr, RMS BEAU­TY. En krä­mig high­ligh­ter i burk som går li­ka bra att an­vän­da ovan­på som un­der ma­ke­up. Det är lätt att byg­ga upp färg och lyster och den sit­ter väl­digt bra. Ny­an­sen pas­sar bäst på en mör­ka­re hud­ton. Stort plus för det eko­lo­gis­ka, hud­vår­dan­de in­ne­hål­let. Be­tyg: 4/5 Bronzing High­lig­ting Stick i ny­an­sen Be­ach Glow, 129 kr, ISADORA. En high­ligh­ter i stift­form som gör den bu­sen­kel att ap­pli­ce­ra. Be­hö­ver dä­re­mot ar­be­tas in or­dent­ligt för ett jämnt re­sul­tat. Lätt kon­si­stens som ger en sub­til färg med myc­ket skim­mer. Ett per­fekt al­ter­na­tiv för en glitt­rig som­mar­kväll. Be­tyg: 2/5 All Over Fa­ce Co­lor Bron­ze i ny­an­sen Brown Su­gar, Ba­by, 300 kr, NUDESTIX. En vat­ten­fast pro­dukt i prak­tisk stift­for­mat med en bors­te på ena si­dan. Ger ett in­ten­sivt och här­ligt guld­skim­mer men den kom­pak­ta kon­si­sten­sen kan va­ra li­te klu­rig att få jämn. Men öv­ning ger fär­dig­het! Be­tyg: 2,5/5 Bron­ze high­ligh­ter I ny­an­sen ro­se­a­te, 470 kr, (M)ANASI 7. Den här svens­ka ny­kom­ling­en in­ne­hål­ler na­tur­li­ga och håll­bart pro­du­ce­ra­de in­gre­di­en­ser. Krä­mig och dryg kon­si­stens som är en­kel att ar­be­ta in ger en jämn och snygg glow. En ny re­dak­tionsfa­vo­rit som rätt­fär­di­gar det höga pri­set. Be­tyg: 5/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.