St en­boc­ken

23 dec–20 jan

Plaza Kvinna - - ASTRO / JUNI -

Kär­lek och ro­man­tik kom­mer in­te lätt av sig själv nu. Du be­hö­ver lig­ga i för att upp­nå re­sul­tat. Ef­ter den 9:e ser ut­sik­ter­na bätt­re ut. Bra för nystart i re­la­tio­ner den 13:e. Var tyd­lig med vad du vill ha. Din topp: 13, 17. Ligg lågt: 6, 12. må­na­dens råd: Allt bör­jar med att vär­de­ra dig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.