Över 3 0 t imm ars fri­het

Plaza Kvinna - - JUST NU / SPANING -

Mars­hall upp­gra­de­rar klas­si­kern! Hör­lu­rar­na Ma­jor har se­dan lan­se­ring­en 2010 sålts i över två mil­jo­ner ex­em­plar och nu kom­mer yt­ter­li­ga­re en upp­da­te­rad ver­sion: Ma­jor III. I den se­nas­te mo­del­len finns nya dri­ve­le­ment för bätt­re lju­de­gen­ska­per, de­tal­jer i äk­ta vi­nyl och för­bätt­ra­de och mer be­kvä­ma öron­kud­dar. Lu­rar­na kan kö­pas tråd­lö­sa el­ler med sladd och bat­te­ri­ti­den vid Blu­e­tooth-lyss­ning va­rar i över 30 tim­mar, vil­ket gör Ma­jor III unik på mark­na­den. Ett mås­te i gar­de­ro­ben för strand­be­sö­ket, stads­vand­ring­en el­ler flyg­re­san. Ma­jor III, 800 kr/1 500 kr, Mars­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.