Re bec­ca & Fio na på AMAZE!

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Som en bland­ning av en in­tim dags­fest, ex­o­tisk ut­om­hus­klubb och stor­sla­gen fes­ti­val ut­lo­var Amaze en dan­sant upp­le­vel­se med fo­kus på elektro­nisk dans­mu­sik. För­u­tom världs­kän­da man­li­ga DJ:s som Ste­ve Ang­el­lo och Ot­to Knows, är det helt klart Rebecca & Fio­na som kom­mer att äga sce­nen. Ro­ligt är att DJ-du­on i år valt att läm­na Uni­ver­sal för att kö­ra un­der det eg­na skiv­bo­la­get Big Ro­man­tic, som de även hop­pas blir en platt­form för unga kvin­nor i mu­sik­bran­schen. Amaze Fes­ti­val, 28 ju­li, Smögen.

P L AZA K VINNA 19

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.