När inn e blir ute

Plaza Kvinna - - INREDNING - Av: Jen­ni­fer Winston

La­ta da­gar i so­len och ljum­ma kväl­lar. Ti­den är in­ne att flyt­ta ut och vi är re­do för bal­kong­mys, strand­häng och pick­nick i par­ken. Retro­in­spi­re­ra­de rän­der får mö­ta sö­ta pastel­ler och fruk­ti­ga mo­tiv. Fi­ra in den ef­ter­läng­ta­de års­ti­den med in­red­nings­de­tal­jer som för­e­nar nyt­ta med nö­je och sat­sa på pry­lar som en­kelt kan pac­kas ihop och tas med på som­ma­rens al­la även­tyr. Miss­trös­ta in­te om som­ma­ren kom­mer med sin be­skär­da del av jobb, på si­dan 124 kan du lä­sa om vårt bäs­ta re­se­tips för en kort ge­ta­way. Pac­ka bi­len och åk iväg på en ro­ad­trip och se till att gö­ra det bäs­ta av vad som­ma­ren har att er­bju­da. In­spi­re­ras av allt du kan tän­kas be­hö­va för långa da­gar ute i so­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.