FIXA SEMESTERSTILEN

Plaza Kvinna - - MODE / SHOPPING - av Kaj­sa Svens­son

Al­la äls­kar såklart se­mes­ter, men vad vi väl­jer att gö­ra med den ef­ter­läng­ta­de ti­den skil­jer sig åt. Där­för har vi satt ihop en gui­de som täc­ker allt från strand­häng till av­slapp­na­de da­gar på lan­det. Det finns även nå­got för den som är su­gen på även­tyr el­ler pla­ne­rar att stro­sa vid Me­del­ha­vet. Som­ma­ren ga­ran­te­rar ty­värr in­te al­lid regn­fritt vä­der, så vi har för­stås sett till att du är på det tor­ra även då. Glad se­mes­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.